Op 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt, voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In het Nederlands wordt GDPR aangeduid als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard geldt deze regelgeving ook voor It’s Us. Wij hebben ons daarom, naast onze ISO27001 en NEN7510 certificering, ook geconformeerd aan de Data Pro Code voor AVG zoals deze is opgesteld door Nederland ICT.

Het is in ons grootste belang dat jij vertrouwen hebt in hoe wij met jouw (bedrijfs)gegevens omgaan. Dat kan alleen als onze interne processen en beleid kloppen en als onze medewerkers op de juiste manier omgaan met jouw (bedrijfs)gegevens. Dit is binnen It’s Us continu een punt van aandacht en door de implementatie van de AVG draagt It’s Us ervoor zorg dat de interne processen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Net als wij krijgt ook jouw bedrijf hiermee te maken. Wij raden aan om op tijd te starten met de voorbereidingen. Wellicht kunnen we je ondersteunen met IT controls voor de AVG. Neem vrijblijvend contact met ons op. Lees ook onze whitepaper GDPR voor de zorg.