top of page
Covid.jpg

Covid-19 Richtlijn

vorm-19.png

Gezonde richtlijnen
It’s Us wil te allen tijde het welzijn borgen van alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening. Zowel het welzijn van eigen medewerkers, als die van betrokken partners/klanten. Als werkgever dient It’s Us op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt zowel voor werkplekken in ons eigen kantoor in Amsterdam alsook op de locaties van onze klanten. Niet alleen is handelen verplicht op basis van deze wet, maar ook de wederzijdse continuïteit van de bedrijfsvoeringen is erbij gebaat wanneer goed is nagedacht over gezonde richtlijnen ter voorkoming van besmetting door een virus. Dit betekent dat It’s Us B.V. de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM opvolgt. 


Werkzaamheden op locatie van It’s Us
Uitgangspunt voor de medewerkers van It’s Us om op de locatie van de klant of op het kantoor van It’s Us te werken, is dat de medewerker werkt zonder ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, veelvuldig kuchen/hoesten, geen geur/geen smaak, luchtwegklachten, >38 graden koorts). Wanneer het vermoeden bestaat dat op het kantoor van It’s Us sprake is van een virus besmetting, dan kan het nodig zijn om werknemers te laten testen op het virus door de GGD. It’s Us zal in geval van een positieve test direct verder advies van de GGD opvolgen. 


Om de verspreiding van een virus op de werkplek te voorkomen, hebben wij extra hygiënemaatregelen getroffen. Bij aanvang van de werkzaamheden op kantoor en gedurende de dag wast de It’s Us werknemer volgens het kantoorprotocol regelmatig zijn/haar handen met zeep en/of maakt gebruik van een desinfecterende handgel. Alle werkplekken/contactpunten zoals bureaus, bureaustoelen, toetsenborden, spullen aan apparatuur en deurklinken worden iedere dag goed schoongehouden. It’s Us heeft aan alle medewerkers die werkzaam zijn op ons eigen kantoor in Amsterdam de nodige middelen ter beschikking gesteld in de vorm van zeep, borging van voldoende afstand en ontsmettingsmiddelen. Alle medewerkers kunnen op >1.5 mtr afstand van andere medewerkers werken op een hygiënische werkplek in een goed geventileerd kantoor.


Werkzaamheden op klantlocaties
It’s Us heeft als doelstelling om de werkzaamheden voor klanten zo veilig mogelijk uit te voeren voor alle betrokkenen. Dat betekent veelal dat de werkzaamheden in kwestie remote worden uitgevoerd. Voor werkzaamheden die remote werken niet toelaten, wordt in overleg een passende oplossing gezocht. In goed overleg zal in die gevallen beoordeeld worden of werken op de klantlocatie mogelijk is en/of dit noodzakelijk is. Onder noodzaak verstaat It’s Us bijvoorbeeld een calamiteit, of wanneer de inhoud van de werkzaamheden vereist dat deze op de klantlocatie dienen te worden uitgevoerd. 
Richtlijnen die bij klanten gelden kunnen indien nodig bij de afdeling planning en aan de bezoekende It’s Us medewerker(s) kenbaar gemaakt worden. Wij zullen deze richtlijnen uiteraard in acht nemen. Indien een It’s Us medewerker bij een klant op locatie werkt, dan is het gewenst dat hij/zij kan werken in een goed geventileerde (eigen) ruimte en/of op >1.5 mtr afstand van andere werknemers. Tevens is het gewenst dat de It’s Us medewerker regelmatig zijn/haar handen kan wassen met zeep en gebruik kan maken van middelen om de werkplek schoon te houden (desinfecteren).
Indien het bij een klant op de locatie vereist is dat de It’s Us medewerker met een mondkapje zijn/haar werkzaamheden uitvoert, dan zal de It’s Us medewerker dit ook in acht nemen (alle It’s Us medewerkers zijn voorzien van eigen mondkapjes of ze zullen gebruik maken van de mondkapjes die aangeboden worden door de klant op de locatie). Onze voorwaarden voor bezoek op locatie zijn altijd conform de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.


Continuïteit
Al onze dienstverlening gaat volgens afspraak door. We willen benadrukken dat bovengenoemde maatregelen een preventief karakter hebben. Mochten er nieuwe ontwikkelingen of adviezen inzake de maatregelen inzake Covid-19 van kracht zijn, dan zullen we onze klanten hier verder over informeren. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande informatie dan kunt u contact opnemen met It’s Us via 020-5605900 of info@itsus.nl.

bottom of page