top of page

IT  OPLOSSINGEN VOOR ZORGBEDRIJVEN

Bridging the impossible

Informatie

Robert Craig "Evel" Knievel Jr. was an American stuntman. He became best known during the 1960s for his long-distance jumps on motorcycles, with which he set many records. In his mind there was no such thing as an impossible jump. That philosophy is a source of inspiration for us. Also in the world of IT it is sometimes said that “something is not possible”. And it is precisely then that it becomes challenging for us, because in addition to having a connecting role, we make every effort to bridge the impossible.

WHITEPAPER: MEER ZORG IN MINDER TIJD

Door het implementeren van innovatieve IT-oplossingen kan de kwaliteit van de zorg omhoog.

IU Landingspage Zorg-02.png

We take care of IT

Een solide bedrijfsvoering vormt de basis om je te kunnen richten op waar het werkelijk om draait in de zorg: de zorgvrager. Want naast het bieden van de zorg zelf spelen ook financiën, inkoop, projectadministratie, werkprocessen, personeels- en salarisadministratie en rapportages een rol. Wij hebben voor al deze activiteiten slimme oplossingen.

 

Met de juiste financiële- en inkoopsoftware, geïntegreerd met de overige zorgsystemen, is er betrouwbare informatie en volledige inzicht en controle. It’s Us heeft jarenlange ervaring in het implementeren en optimaliseren van bedrijfssoftware.

IU Landingspage zakelijke dienstverlening-06.png

Bridging the impossible

De zorgsector is continu in ontwikkeling en staat onder constante druk. Administratie en facturatie worden complexer door diverse inkomstenstromen, en nieuwe beleidsregels moeten praktisch worden toegepast. Tegelijkertijd is het cruciaal om altijd over de juiste informatie te beschikken voor het nemen van strategische beslissingen, zowel nu als in de toekomst. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee, waardoor een flexibel systeem essentieel is. Meer weten? Neem contact op met Frank. 

Frank
IU Landingspage Handelsbedrijven-10_edit

MAAK KENNIS MET 

FRANK HUGTENBURG

IU Landingspage Zorg-03.png
IU Landingspage Zorg-04.png

Inzicht in de feiten

Net als bij iedere andere organisatie worden ook in de zorgsector veel personeelsgegevens bijgehouden. Dat zijn niet alleen standaard gegevens zoals NAW en contractinformatie, maar ook specifieke informatie over individuele deskundigheid. Maar dan is er nog geen inzicht in bijvoorbeeld de verzuimcijfers of het verlopen van BIG-registraties, wat belangrijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Meer weten? Sergio vertelt er graag alles over.

Sergio
Tekstballon

MAAK KENNIS MET 

SERGIO GIEZENBERG

Salarisadministratie
automatiseren

Ook in de zorgsector is de complete salarisadministratie volledig te automatiseren. Bij It’s Us hebben we daar door de jaren heen veel expertise in opgebouwd. We doen dat ook voor zorgbedrijven met een complexe cao-structuur, zoals bijvoorbeeld de VVT, werken met variabele contracten en onregelmatigheidstoeslagen.

 

Frank Hugtenburg, Accountmanager bij It’s Us, legt in dit artikel uit hoe we dat doen.

IU Landingspage Zorg-05.png
IU Landingspage Zorg-06 kopie.jpg

Bridging the impossible

Zorgbedrijven hebben te maken met grote uitdagingen. Er worden hoge eisen aan de kwaliteit gesteld en tegelijkertijd wordt er vanuit de overheid bezuinigd. Kosten blijven stijgen terwijl er een tekort aan personeel is. En we hebben te maken met nieuwe wetgeving, vergrijzing en de naweeën van COVID-19. Om die reden is het van groot belang om efficiënt, veilig en slim samen te werken. Exact & It’s Us doen er alles aan om dit mogelijk te maken. Nu en in de toekomst!

 

Weten hoe wij uw organisatie kunnen optimaliseren?

IU Landingspage Zorg-08.png

Zorg bieden met
een gerust hart

Zorgbedrijven werken vaak met verschillende productiesystemen. Een systeem om de planning in te faciliteren een ander systeem voor de boekhouding bijvoorbeeld. Beide applicaties bevatten veelal dezelfde informatie maar dan voor andere doeleinden. Hoe krijg je deze informatie tijdig maar vooral ook veilig in beide systemen?

Goede zorg 
begint met inzicht

Verschillende applicaties bevatten veelal dezelfde data maar dan voor andere doeleinden, deze data is cruciaal in de sturing van de organisatie. Hoe maak je van deze data in verschillende applicaties bruikbare stuurinformatie?

IU Landingspage Zorg-09.png

It’s Us heeft ons in korte tijd uitstekend op weg geholpen met onze informatiebehoefte. Wij werken met een ECD voor de planning van onze medewerkers en een systeem voor onze financiële boekhouding. Beide zitten bomvol met bedrijfskritische data. It’s Us heeft ons geholpen om die data om te zetten naar strategische stuurinformatie.

IU Landingspage Zorg-07 kopie.jpg

Bridging the impossible

Met name binnen de zorg is data- en informatiebeveiliging van groot belang, omdat het hier veelal om gevoelige cliënt- en patiëntgegevens gaat. Zorgbedrijven zijn juist om die reden meestal NEN7510-gecertificeerd, maar zijn alle toeleveranciers dat ook? Om klaar te zijn voor een NIS2 moet de gehele keten voldoen aan de juiste wet- en regelgeving.

Wij geven er graag onze mening over.

bottom of page