top of page
bridging.jpg
vorm-19.png

AVG Verklaring

Op 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht geworden en moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt, voldoen aan deze wetgeving. In het Nederlands wordt GDPR aangeduid als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard geldt deze wetgeving ook voor It’s Us. Wij hebben ons daarom geconformeerd aan de Data Pro Code voor AVG zoals deze is opgesteld door Nederland ICT.


Het is in ons grootste belang dat jij vertrouwen hebt in hoe wij met jouw (bedrijfs)gegevens omgaan. Dat kan alleen als onze interne processen en beleid kloppen en als onze medewerkers op de juiste manier omgaan met jouw (bedrijfs)gegevens. Dit is binnen It’s Us continu een punt van aandacht en door de implementatie van de AVG draagt It’s Us ervoor zorg dat de interne processen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.
 

Net als wij heeft ook jouw bedrijf hiermee te maken. Wellicht kunnen we je ondersteunen met IT controls voor de AVG. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als je meer hierover wilt weten.

bottom of page