top of page
bridging.jpg

Exact Synergy Enterprise

Hoe

WAAROM?

Snel schakelen en inspelen op de laatste trends en technologische ontwikkelingen

Dat is belangrijk voor ondernemingen om succesvol te zijn en te voldoen aan de marktbehoeften. Om dit te realiseren moeten interne en externe processen binnen de organisatie op orde zijn en moet er structuur komen in de manier waarop deze zijn ingericht. Integratie is essentieel om alle afdelingen en medewerkers efficiënt met elkaar samen te laten werken. 

WAT?

Eén geïntegreerd softwaresysteem dat door de gehele organisatie gebruikt wordt. 

Optimale samenwerking

Exact Synergy Enterprise biedt een optimale en effectieve samenwerking tussen alle afdelingen en mensen binnen maar ook buiten de eigen organisatie. Het resultaat is structuur, transparantie, kortere communicatielijnen, snellere reacties, meer flexibiliteit en echt teamwork. 

 

Schaalbaar

Er kan gestart worden met het automatiseren van één of meerdere processen en in een later stadium kan het gebruik van Synergy Enterprise op eenvoudige wijze worden opgeschaald. En omdat Exact Synergy Enterprise web-based is, kan er plaats- en tijdsonafhankelijk gewerkt worden.

Integratie met Exact Globe+ 

Omdat ook hier sprake is van één centrale informatiebron is het mogelijk om bijvoorbeeld data uit Exact Globe+ in Synergy Enterprise op te vragen.

HOE?

Maak kennis met It’s Us en met Exact Synergy Enterprise

Meet Exact Synergy Enterprise

Ontdek alle voordelen van het geïntegreerde (web-based) softwareplatform van Exact voor het optimaliseren van alle bedrijfsprocessen.

 

Document en workflow management

Krijg centraal en digitaal toegang tot bruikbare en actuele informatie, analyses, rapportages en medewerkersdossiers. Daarnaast voorziet Exact Synergy Enterprise in het beheer en de integratie van alle communicatie- en informatiestromen en de automatisering van workflow management.

 

Informatie en administratie

Exact Synergy Enterprise biedt inzicht en overzicht. Denk aan overzichtelijke personeelsadministratie (HRM), gestructureerde klantinformatie (CRM) en projectmanagement en -administratie.

Meer weten?

IU Landingspage Handelsbedrijven-05_edited.png
Waarom
Wat
bottom of page